Overdyed Pearl Cotton – Cornucopia

Overdyed Pearl Cotton - Cornucopia